MGES

Mges21FB, Mašinski fakultet & Fakultet bezbednosti

„Трансфер знања путем пројектовања софтверске апликације за управљање пословним ризицима у пословно-производним системима на бази вештачке интелигенције“

Циљ пројекта у оквиру програма трансфера технологије је развој софтверског алата, занованог на вештачкој интелигенцији, ради трансфера знања крајњем кориснику из области идентификације, категоризације, евалуације, рангирања и отклањања ризика пословања.

Projekat u toku...